Historie klubu

Rok 1906

Cyklisté se začali v Hraboé spolkově organizovat od roku 1906. Snahou některých bylo založit mezinárodní klub „RADFAHREN“. Avšak více než sportovní (jak napsal do kroniky jednatel Rudolf Břenek), převládal důvod národnostní.

Tak byl v Hrabové dne 2. Června 1906 založen Klub českých velocipedistů. Největší zásluha na založení klubu měli předáci spolku „Omladina“. Při ustanovení se přihlásilo 56 členů. Po zahájení činnosti klub pořádal národní slavnosti, veřejné i sportovní výlety, hrával divadla a členové propagovali národní uvědomění.

Po založení TJ Sokol měl být klub přetvořen na jízdní odbor Sokola, avšak z různých důvodů se tak nestalo. V době světové války byla činnost cyklistům zastavena. Po válce nemohl být uveden klub v činnost pro nedostatek kol i členů. Teprve na výzvu politické správy se sešli bývalí funkcionáři. Valná hromada se pak konala dne 28.8.1920. Všeobecnou solidaritou klub vzrostl na 82 členů. V roce 1922 se stal předsedou klubu Josef Linhart. Ran byl pro dlouholeté zásluhy jmenován čestným členem a odevzdán mu diplom. Klub českých cyklistů v Hrabové byl vždy národní a pokrokový, měl bohatou činnost.

Historické události pak činnost klubu po roce 1938 utlumily. Klub českých velocipedistů v Hrabové obnovil svou činnost po druhé světové válce až do roku 1950, kdy tehdejší politická situace klubům a spolkům nepřála a tak byla činnost klubu zrušena.

Rok 2013

Dne 18.10.2013 se konala v restauraci Ve dvoře v Ostravě Hrabové valná hromada na které byla činnost klubu obnovena. Jak stojí v preambuli stanov:

Klub českých velocipedistů v Hrabové spolek je pokračovatelem tradic Klubu českých velocipedistů v Hrabové založeného v roce 1906, který ukončil činnost po II. světové válce a navazuje na činnost Klubu českých velocipedistů v Hrabové občanské sdružení.

Cílem činnosti spolku je uchovávat odkaz předků, kteří se zasloužili o rozvoj cyklistiky, a to nejenomv Hrabové a jejím okolí, ale i českých zemích a zahraničí. Sdružovat zájemce o historii jízdních kol a historii cyklistiky. Organizovat setkání pro členy spolku, jeho příznivce i odbornou a laickou veřejnost. Spolupracovat s obdobně zaměřenými spolky v České republice a zahraničí.

2013 – 2019

Činnost a úspěchy klubu KČV Hrabová ve zkratce.

KČV v Hrabové:

 • pořádání srazů velocipedistů z celé ČR i zahraničí
 • pořádání cyklojízd pro veřejnost
 • ukončení etapy Na kole dětem v Hrabové
 • úklid obce v akci Ukliďme Česko
 • pravidelné články v Hrabovských listech
 • seznamování veřejnosti s historií cyklistiky v obci
 • odborná pomoc při realizaci dětského hřiště Sokol Hrabová

KČV v Hrabové v Ostravě:

 • Ostrava – Evropské město sporu 2014 – účast
 • TATRA – Veteran club Ostrava – účast
 • Trojhalí Karolina – celostátní setkání OČÚJV , cykloburza pro veřejnost – realizace
 • Na kole dětem – charitativní činnost pro onkologicky nemocné děti – účast
 • Rok Leoše Janáčka 2018 – cyklojízda „Od lišky k lišce“, Hukvaldy – Ostrava – spoluoganizátor akce
 • Výročí 100. let Československa 2018 – prezentace klubu
 • Memoriál Jana Veselého v Porubě – účast
 • Ples klubu – realizace

KČV v Hrabové v ČR:

 • účast na celostátních srazech velocipedistů (Písek, Břeclav, Plzeň…)
 • Mistrovství republiky ve Velké Bíteši
 • Závišický pedál
 • Brněnský rekordovál – zapsání našeho klubu do české knihy rekordů, nejrychlejší čas
 • Havířov v květech
 • Bílovecké šlapátko
 • Hutnický den v Třinci
 • Od Fidorky ke Kofole (Opava – Krnov)
 • Biskupickékaléšek (Biskupice u Jevíčka) první místa v kategorii ženy a muži
 • Ždánický histopedál
 • Boskovštejn – největší velomuzeum ve střední Evropě
 • Nové Hrady – 1. muzeum cyklistiky
 • Jíloviště – Zbraslav (Praha)
 • Veliny u Holic
 • představení klubu v Krnově, zámek Linhartovy

KČV v Hrabové v zahraničí:

 • Velo Orbis Bratislava – setkání pod Devínem
 • Trnava -Tyrnaviavelo, seznámením se s malým Římem
 • Katowice – návštěva velomuzea Wojciecha Mszyci
 • Burza Tulln (Rakousko)

KČV v Hrabové na Mistrovství světa historických kol IVCA Rally:

 • rok 2013 Veselí nad Moravou (ČR) – ujetí 100. mil (160. km) za jeden den
 • rok 2014 Tiszakecske (Maďarsko)
 • rok 2017 Karlsruhe (Německo) – 200. let od vynálezu kola baronem Draisem, nejúspěšnější klub v počtu najetých kilometrů (940. km za jeden den). Přijetí KČV Hrabová do asociace IVCA RALLY, podání žádosti o možnost realizace IVCA Rally v ČR.
 • rok 2018 Bali (Indonésie) – přidělení licence na realizaci IVCA Rally a závodu mistrovství světa historických kol v roce 2022 Ostravě

Rok 2022

V roce 2017 se v Karlsruhe stal Klub českých velocipedistů v Hrabovéčlenem IVCA RALLY a oficiálně požádala presidium o  možnost přidělení realizace IVCA RALLY v České republice v Ostravě.

Na IVCA RALLY 2018, které se konalo na Bali byla úspěšně odprezentován projekt realizace IVCA RALLY v Ostravě a Česká republika získala licenci na realizaci IVCA RALLY a závody mistrovsktví světa velocipedistů pro rok 2022. Je nám ctí, že  tato velkolepá událost cyklistického sportu a přehlídka technických skvostů se bude konat díky partě nadšenců u nás v Ostravě.

  Akce pořádané klubem

  Klub velocipedistů pořádá různorodé akce pro celou rodinu. Jste srdečně zváni!